HOW TO PAY BY CREDIT CARD

 

1. เลือกช่องทางชำระเงินผ่าน Paypal แล้วเลือก Complete Order

 2. จะมีหน้าต่าง pop up ขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตของลูกค้าเลือก  check out as a guest 

3. ลูกค้าสามารถใส่ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านและจ่ายผ่านช่องทางนี้ได้ตามปรกติโดยไม่ต้องสมัคร  paypal account ค่ะ